Algemene Voorwaarden

Reis met Kinderen

Reisvoorwaarden
Reis met Kinderen is een zelfstandige onderneming en aangesloten bij United Travel; de franchiseorganisatie voor zelfstandige reisadviseurs. Alle boekingen worden ondergebracht bij United Travel (ANVR 5471 en SGR 3642). Je boekt bij en betaalt aan United Travel (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59901152).

Hieronder lees je de Reis met Kinderen reisvoorwaarden:

ANVR-Reizigersvoorwaarden
United Travel (KvK 59901152) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor de printversie ANVR-Reizigersvoorwaarden voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Klik hier voor de brochure.
Klik hier voor het ANVR Certificaat van United Travel.
Wanneer je een reis bij Reis met Kinderen boekt heb je kennis genomen van en ben je akkoord gegaan met de ANVR-reizigersvoorwaarden en overige ANVR-informatie.

Reis met Kinderen reisvoorwaarden
De navolgende bepalingen zijn door Reis met Kinderen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Annulering landarrangement
Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Voor het annuleren van een landarrangement brengen wij naast het bedrag van de eventuele annuleringsverzekering, de boekingskosten, bijdrage SGR en bijdrage calamiteitenfonds de volgende bedragen in rekening, welke verhaald worden op de aanvrager van de reis:
– 24 uur na het maken van je boeking en minimaal 56 dagen voor de vertrekdatum van de reis bedragen de annuleringskosten de aanbetaling of 20% van de reissom, welke hoger is;
– Van 29 t/m 55 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de reiziger een bedrag verschuldigd van 40% van de reissom, met een minimum van € 50,-;
– Van 14 t/m 28 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de reiziger een bedrag verschuldigd van 70% van de reissom met een minimum van € 50,-;
– Van 8 t/m 13 dagen voor de vertrekdatum van de reis is de reiziger een bedrag verschuldigd van 90% van de reissom;
– Vanaf 7 dagen vóór vertrek en tevens tijdens de reis: 100% van de reissom zal in rekening gebracht worden.

Annulering vluchten
Wanneer de reiziger de benodigde internationale vlucht boekt via Reis met Kinderen worden deze geboekt in een geautomatiseerd vluchtensysteem en vervolgens elektronisch doorgeven aan onze eigen IATA (vluchten) afdeling. Voor het annuleren van vluchten brengen wij 100 % van de vluchtfactuur in rekening.

Omboeken landarrangement naar latere datum 
Bij reizen die worden omgeboekt naar een latere datum (en eventueel een andere bestemming), geldt de datum van omboeking als peildatum voor een eventuele latere annulering. In het geval deze reis op een later moment alsnog geannuleerd wordt, gelden dus dezelfde annuleringskosten als wanneer de reis op de datum van omboeking geannuleerd was. Hierbij worden de termijnen aangehouden zoals hierboven gemeld. De hierboven aangegeven opvolgende termijnen blijven van kracht; bij de eerstvolgende termijn worden de annuleringskosten dus verhoogd volgens de standaard regeling. 

Wijziging door de reiziger
Wanneer de reiziger na boeking de reis wilt aanpassen, dan is dit mogelijk. In overleg met Reis met Kinderen wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn. Reis met Kinderen zal hiervoor wijzigingskosten in rekening brengen a €45,- per boeking. Naast deze wijzigingskosten kunnen er annuleringskosten in rekening gebracht worden.

Geldigheid Reisvoorstel / offerte
Onze reisvoorstellen zijn 14 dagen geldig. Bij offertes die langer lopen behouden we ons het recht van aanpassing van de reissom.

Boeking, betaling en reisbescheiden
Boeken bij Reis met Kinderen doe je door het boekingsformulier in te vullen of per email aan te geven de reis te willen boeken. Na boeking wordt de reis in het betreffende land gereserveerd en worden de boekingsbescheiden per e-mail toegestuurd. Mocht het voorkomen dat een bepaald hotel of onderdeel niet beschikbaar is, dan zullen we je een alternatief voorstel doen. Het is mogelijk dat hier meerkosten aan verbonden zijn.

De factuur voor vluchten wordt bij de boekingsbevestiging meegestuurd. Van de vluchten dient 100% direct betaald te worden. De aanbetaling van het landarrangement van de boeking bedraagt 25% van de totale reissom plus eventuele verzekeringspremies. Wij verzoeken je de aanbetaling binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen. Het restant van de betaling dien je 8 weken voor vertrek te voldoen. Als je korter dan 8 weken voor vertrek boekt vervalt de aanbetaling en dient de gehele reissom per omgaande te worden voldaan. Al onze prijzen zijn inclusief BTW. De boekingskosten voor een landarrangement bedragen € 46,50 per boeking.

Paspoorten, visa en gezondheid
Op onze website wordt algemene informatie over paspoorten, visa en gezondheid verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel benodigde visa. Daarbij is het noodzakelijk om tijdig te controleren of de eerder verkregen informatie correct is. Kinderen dienen in het bezit te zijn van een eigen paspoort.

Voor verschillende landen gelden adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiepoli, tropeninstituut, GGD of huisarts. Baseer je dus niet alleen op de informatie op onze websites. Alle reizigers dienen er voorts zelf voor te zorgen dat voorafgaand aan de reis tijdig de benodigde vaccinaties en profylaxe zijn verkregen. Ter bescherming van onze reizigers stellen wij het hebben van een reisverzekering met medische dekking verplicht.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
United Travel (KvK nr 59901152) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds
United Travel (KvK nr. 59901152) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
• (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Fijne reis gewenst!